ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
Δείκτης Μάζας Σώματος

Βάρος:  

κιλά

Ύψος:  

εκατοστά

ΔΜΣ:  

Ανήκετε στην κατηγορία: